Renault Kangoo尺寸。

Kangoo II Express Maxi Grand Volume (翻新 2013) | 2013-2018

 Kangoo II Express Maxi Grand Volume (翻新 2013) 2013-2018

长度
4666 毫米
宽度
1829 毫米
高度
1810 毫米
轴距
3081 毫米
重量
1373-1540 千克

Kangoo II Express Compact (翻新 2013) | 2013-2019

 Kangoo II Express Compact (翻新 2013) 2013-2019

长度
3898 毫米
宽度
1829 毫米
高度
1783 毫米
轴距
2313 毫米
重量
1275-1425 千克

Kangoo II Express (翻新 2013) | 2013-2018

 Kangoo II Express (翻新 2013) 2013-2018

长度
4282 毫米
宽度
1829 毫米
高度
1805 毫米
轴距
2697 毫米
重量
1270-1430 千克

Kangoo II (翻新 2013) | 2015-2018

 Kangoo II (翻新 2013) 2015-2018

长度
4282 毫米
宽度
1805 毫米
高度
1839 毫米
轴距
2697 毫米
重量
1320 千克

Grand Kangoo II (翻新 2013) | 2013-2018

 Grand Kangoo II (翻新 2013) 2013-2018

长度
4666 毫米
宽度
1829 毫米
高度
1802 毫米
轴距
3081 毫米
重量
1430-1625 千克

Grand Kangoo II | 2012-2013

 Grand Kangoo II 2012-2013

长度
4597 毫米
宽度
1829 毫米
高度
1802 毫米
轴距
3081 毫米
重量
1430 千克

Kangoo Be Bop | 2009-2010

 Kangoo Be Bop 2009-2010

长度
3871 毫米
宽度
高度
1847 毫米
轴距
2313 毫米
重量
1486 千克

Kangoo II | 2007-2013

 Kangoo II 2007-2013

长度
4213 毫米
宽度
1829 毫米
高度
1839 毫米
轴距
2697 毫米
重量
1464 千克

Kangoo I Express (FC, 翻新 2003) | 2003-2005

 Kangoo I Express (FC, 翻新 2003) 2003-2005

长度
4035 毫米
宽度
1672 毫米
高度
1835 毫米
轴距
2605 毫米
重量
1185 千克

Kangoo I (KC, 翻新 2003) | 2003-2005

 Kangoo I (KC, 翻新 2003) 2003-2005

长度
4035 毫米
宽度
1672 毫米
高度
1835 毫米
轴距
2605 毫米
重量
1125 千克

Kangoo I Express (FC) | 1997-2003

 Kangoo I Express (FC) 1997-2003

长度
3995 毫米
宽度
1663 毫米
高度
1827 毫米
轴距
2600 毫米
重量
1050 千克

Kangoo I (KC) | 1997-2003

 Kangoo I (KC) 1997-2003

长度
3995 毫米
宽度
1663 毫米
高度
1827 毫米
轴距
2600 毫米
重量
1020 千克

Kangoo II Express Maxi Grand Volume (翻新 2013) | 2013-2018

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo II Express Maxi Grand Volume (翻新 2013) 2013-2018

4666 毫米 1829 毫米 1810 毫米 3081 毫米 1373-1540 千克

Kangoo II Express Compact (翻新 2013) | 2013-2019

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo II Express Compact (翻新 2013) 2013-2019

3898 毫米 1829 毫米 1783 毫米 2313 毫米 1275-1425 千克

Kangoo II Express (翻新 2013) | 2013-2018

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo II Express (翻新 2013) 2013-2018

4282 毫米 1829 毫米 1805 毫米 2697 毫米 1270-1430 千克

Kangoo II (翻新 2013) | 2015-2018

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo II (翻新 2013) 2015-2018

4282 毫米 1805 毫米 1839 毫米 2697 毫米 1320 千克

Grand Kangoo II (翻新 2013) | 2013-2018

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Grand Kangoo II (翻新 2013) 2013-2018

4666 毫米 1829 毫米 1802 毫米 3081 毫米 1430-1625 千克

Grand Kangoo II | 2012-2013

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Grand Kangoo II 2012-2013

4597 毫米 1829 毫米 1802 毫米 3081 毫米 1430 千克

Kangoo Be Bop | 2009-2010

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo Be Bop 2009-2010

3871 毫米 1847 毫米 2313 毫米 1486 千克

Kangoo II | 2007-2013

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo II 2007-2013

4213 毫米 1829 毫米 1839 毫米 2697 毫米 1464 千克

Kangoo I Express (FC, 翻新 2003) | 2003-2005

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo I Express (FC, 翻新 2003) 2003-200

4035 毫米 1672 毫米 1835 毫米 2605 毫米 1185 千克

Kangoo I (KC, 翻新 2003) | 2003-2005

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo I (KC, 翻新 2003) 2003-200

4035 毫米 1672 毫米 1835 毫米 2605 毫米 1125 千克

Kangoo I Express (FC) | 1997-2003

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo I Express (FC) 1997-2003

3995 毫米 1663 毫米 1827 毫米 2600 毫米 1050 千克

Kangoo I (KC) | 1997-2003

长度 宽度 高度 轴距 重量
 Kangoo I (KC) 1997-2003

3995 毫米 1663 毫米 1827 毫米 2600 毫米 1020 千克
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!